Euro Ethyl Ltd.

      Първият завод за етанол и биоетанол в България и Югоизточна Европа вече е реалност в  гр. Алфатар Силистренска област. „Евроетил” АД изгражда завода именно в  Алфатар  поради  факта, че фирмата  обработва в този район над 60 000 дка земеделска земя, от която се  добива и основните суровини за производственият процес – пшеница,  царевица.

 

      Р.Ш.: Идеята завода да бъде изграден в гр. Алфатар дойде след като в досегашната си работа не сме срещнали  особени трудности в отношенията си с местните власти. А и това е шанс за намаляване на безработицата в района, защото завода дава работа на 100 – 150 души. Относно инвестициите и водещите технологии използвани в Евроетил, инвестицията е в порядъка на 15 милиона евро, което я прави най-голямата в региона. Спряхме са на първокласни доставчици на производствени инсталации за производство на биоетанол, тъй като смятаме, че за да се произведе един висококачествен продукт трябва да се използват висококачествени технологии. В този бранш фирмите, които доставят такава техника на световният пазар са малко, но ние се спряхме на най-добрите Vogelbusch ( Austria), Mussi Destillation Technologies (MDT – Italia) 


Основно Евроетил произвежда етанол и биоетанол. Етанола се получава при конвертирането на въглехидратите на биомасата в захар, която след това се превръща в етанол посредством процес на ферментация. Горивото се използва за двигатели с вътрешно горене или за добавка към безоловните бензини, както и за медицински цели като технически спирт. В химическата промишленост етанола има приложение като спирт за горене, при производството на почистващи препарати за стъкло, хром и пластмаси; в печатарската промишленост; при производство на бои и лакове.  За биоетанола има много предимства първо той е биологично възобновяем енергиен източник , дава по-добри резултати чрез високото число на октана и ефективната работа на двикателя, намалява вредните емисии, етанолът е без токсични съставни части, без съдържание на сяра, запалване без нагар, и най-вече безотпадно производство.

 

      Биоетанолът се смесва с бензина без допълнителна термична обработка. Е 5 – съдържа 5% биоетанол и 95% бензин, при него не се налагат промени в двигателя – Euronorma EN 228,

 

Е 10 -  съдърж 10% биоетанол и 90% бензин, също не се налагат промени в двигателя, този вид е широко разпространен в САЩ и Бразилия.

 

Е 25 – съдържа 25% биоетанол и 75% бензин, налагат се минимални промени в двигателя в Бразилия е задължителено смесването на бензина с 25% етанол.

 

Е 50 съдържа 50% биоетанол и 50% бензин, тук вече се налагат промени в двигателя, но този вариянт е слабо разпространен, тепърва започна налагането му в скандинавските страни.

 

Е 85 – съдържа 85 % биоетанол и 15 % бензин, нужни са промени в двигатля, в последните години все повече производители на автомобили въвеждат в серийно производство модели FFV.


Един от продуктите при производството на биоетанол е така познатата зърнена каша. В цял свят тя е предпочитан фураж при угояването на едър рогат добитък /месодаен и млекодаен/, свине, свине – майки, овце и в някои вариянти при отглеждането на птици. Предлаганите варианти на биофураж са: мокър вариант той съдържа 8% сухо вещество, декантиран съдържащ от 25 до 30% сухо вещество, и сух вариант /DDGS/ съдържа от 90 до 92% сухо вещество.

 

Започнахме с капацитет от 30 000 л./ 24 h., но молекулярните сита и голяма част от инсталацията са с капацитет от 120 000 л./ 24 h. 

 

България има огромен потенциал в този отрасъл. Макар и с по-голяма производствена себестойност от тази на бензина, биоетанолът е конкурентен, защото е освободен от акциз и данъци.