Euro Ethyl Ltd.


Етилов Алкохол

Етиловият алкохол, е известен още като етанол. В практиката е известен като обикновен или винен спирт. Етанолът е безцветна лесноподвижна течност със специфична миризма и парлив вкус,относителна плътност 0,79, температура на кипене 78,3 °C и температура на замръзване -117 °C. Етанолът може да бъде използван като гориво за автомобили. Широко се използва за гориво в Бразилия и Аржентина, като за целта е нужен специален двигател. Може да се използва и като добавка в обикновен двигател. В САЩ често срещани са Е10 и Е85, които съдържат съответно 10 и 85% етанол. В Бразилия смеската от 20-25% етанол с бензин (газолин тип Ц) е единствения вид гориво, който може да се зареди на горивостанциите. Това гориво е с по-малко вредните газове при изгаряне от нормалния бензин.