Euro Ethyl Ltd.

Биомаса

Биомасата е материал, който произлиза от растенията. Растенията използват  слънчевата енергия,  за да преобразуват водата и въглеродния диоксид в захари, които могат да се складират, чрез процес наречен фотосинтеза. Органичните отпадъци също са считани за биомаса, защото започват като растителна материя. Правят се изследвания как захарите в биомасата да се превърнат в по-употребими форми на енергия като електричество и горива.

Някои растения като захарна тръстика и захарно цвекло съхраняват енергията като прости захари.Те са най-често използваните за храна. Други растения съхраняват енергия по-скоро под формата на комплексни захари, наричани скорбяла. Тези растения включват зърнени култури, които също се потребяват като храна.

Друг тип растителна материя, наречена целуозна биомаса е създадена от комплексни полизахариди и по принцип не се използва като хранителен ресурс.Този тип биомаса е под обсъждане дали да се използва като изходна суровина за производство на биоетанол.