Euro Ethyl Ltd.

Биоетанол

Форд предсказва етанола като двигателно гориво на бъдещето: "...Горивото на бъдещето ще се произведе от диви плодове растящи около пътя или от ябълки, плевели, дървени трици - почти от всичко..."

 

Николаус Аугуст Ото през 1860 година въвежда етанола като гориво за моторни коли в прототипа на неговите двигатели с вътрешно горене

 

От 1925г. в Германия има традиция за употребата на биоетанол: етанолът се предлага на пазара като моторно гориво

 

В Бразилия на 4 милиона автомобила използват Е-85 като гориво. В САЩ те са над 6 милиона

През 2004 година в света са произведени 420 милиона хектолитра етанол, като 65% от тях са използвани за биогорива /биоетанол/ Биоетанолът се смесва с бензина без допълнителна термична обработка

 

Биоетанолът

 

*Биологично възобновяем енергиен източник

 

*По добри резултати чрез високото число на октана и ефективната работа на двигателя

 

*Намаляване на вредните емисии

 

*Запазване на озоновия слой

 

*Без токсични съставни части

 

*Без съдържание на сяра

 

*Запалване без нагар

 

*Безотпадно производство