Euro Ethyl Ltd.

Биофураж

Един от продуктите при производството на биоетанол е така познатата зърнена каша. В цял свят тя е предпочитан фураж при угояванеро на едър рогат добитък /месояден и млекодаен/, свине, свине-майки, овце и в някои варианти при отглеждане на птици

 

Предлаганите варианти на Биофураж са:

 

Мокър вариант - съдържащ 8% сухо вещество

 

Декантиран - съдържащ 25 до 30% сухо вещество

 

Сух вариант /DDGS/ - 90 до 92% сухо вещество