Euro Ethyl Ltd.

Питеен алкохол

В завод „ЕВРОЕТИЛ” АД гр. Алфатар се произвежда етилов алкохол за хранителни нужди с параматри отговарящи на съвременните Европейски изисквания. Алкохолното съдържание е минимум 96% обемни. Eтиловият алкохол, се произвежда от зърнени култури /пшеница, царевица/, и е с най-добрите органолегтични показатели. Съпътстващ продукт е техническия етилов алкохол, с алкохолно съдържание между 92-95% обемни, който намира широко приложение в индустрията.